Podmínky členství

  • Člen oficiálního fanclubu Rossoneri Cechi e Slovacchi se zavazuje zaplatit A.I.M.C. jednoroční poplatek
  • Výše poplatku je 500Kč / 21 euro (vč. poštovného na členské dárky) pokud není uvedeno jinak
  • Fanclub je společenstvím všech fanoušků lombardského fotbalového klubu AC Milan.
  • Člen fanclubu se zavazuje dbát na dobré jméno a pověst klubu a snaží se ho dále šířit.
  • Člen fanclubu má nárok na bezplatné obdržení přednostních informací o dění ve fanklubu na svou emailovou adresu.
  • Člen fanclubu obdrží dárky z A.I.M.C., které se budou zasílat do konce aktuální sezóny.
  • Člen fanclubu souhlasí s využitím svých osobních údajů pro potřeby fanklubu.
  • Členství je ukončeno vypršením platnosti registrace nebo zrušeno při závažném porušení pravidel fanklubu.
  • Bližší podmínky a informace o fungování fanclubu jsou uvedeny ve stanovách.
Stanovy fanklubu [pdf]